UHF / VHF  Orange Pi PC  Elektornica

interfejsy analogowe do podłączenia komputera

interfejs 1 interfejs 2  
interfejs 4 interfejs 5 GPIO v. USB-->COM
interfejs z ARW interfejs 3  
@by yonec